Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του σκάφους μου;

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής εφαρμόζεται ανά τον κόσμο με παρόμοιους όρους. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα, οι πλέον συνήθεις όροι που εφαρμόζονται είναι οι ρήτρες Yachts του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου.

Ο Νόμος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης σκαφών είναι ο 2743/1999, ο οποίος ισχύει για ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, μηχανοκίνητα και μη. Οι υποχρεωτικές καλύψεις σύμφωνα με τον Ν.2743/1999:

 • Αστική Ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ορίζεται σε 300.000€ ανά περιστατικό.
 • Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 150.000€ ανά περιστατικό.
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 90.000€.
 • Κυριακή, 09 Οκτωβρίου 2011
 • ergo
 • aigaion
 • chartis
 • ethniki
 • interamerican
 • interlife
 • minetta
 • sineteristiki
 • europaiki_pisti
 • generali
 • lloyds
 • intersalonica
 • das
 • heron
 • eaee
 • prime
 • euroins
 • q brokers logo1
 • nexusbrokers1
 • expert amtrust