Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.489/1976 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 585/1978. Ο Νομοθέτης ορίζει τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις, οι οποίες είναι οι εξής:

Η Αστική Ευθύνη Οχήματος είναι υποχρεωτική από το νόμο και αφορά την κάλυψη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες περιουσίας, για τις οποίες εσείς - μέσω του οχήματός σας - είσαστε υπεύθυνοι ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί. Επίσης ασφαλισμένοι μαζί σας, είναι και οι επιβαίνοντες στο όχημά σας.

Σύμφωνα με την 5η Κοινοτική Οδηγία Αυτοκινήτων της Ε.Ε., τα όρια καλύψεων της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων διαμορφώνονται ως κάτωθι :

Από 1/1/2011

Σ.Β. 750.000,- € ανά θύμα Υ.Ζ. 750.000,- € ανά ατύχημα

Από 1/6/2012

Σ.Β. 1.000.000,- € ανά θύμα Υ.Ζ. 1.000.000,- € ανά ατύχημα

 • Κυριακή, 09 Οκτωβρίου 2011
 • ergo
 • aigaion
 • chartis
 • ethniki
 • interamerican
 • interlife
 • minetta
 • sineteristiki
 • europaiki_pisti
 • generali
 • lloyds
 • intersalonica
 • das
 • heron
 • eaee
 • prime
 • euroins
 • q brokers logo1
 • nexusbrokers1
 • expert amtrust