Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ασφάλιστρο ενός συμβολαίου περιουσίας (κατοικία, επαγγελματική στέγη);

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τα ασφάλιστρα ενός συμβολαίου περιουσίας. Παίζουν ρόλο π.χ. τα χαρακτηριστικά του κτιρίου όπου βρίσκονται τα προς ασφάλιση αντικείμενα, η κατασκευή του κτιρίου, η περιοχή που βρίσκεται και το έτος κατασκευής του, οι διαφορετικές χρήσεις του, τα μέτρα προστασίας που έχει κατά πυρκαγιάς και κλοπής, το προς ασφάλιση περιεχόμενό του καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες του καθένα για μεμονωμένες καλύψεις ή για ολοκληρωμένα προγράμματα.
 • Sunday, 09 October 2011
 • ergo
 • aigaion
 • chartis
 • ethniki
 • interamerican
 • interlife
 • minetta
 • sineteristiki
 • europaiki_pisti
 • generali
 • lloyds
 • intersalonica
 • das
 • heron
 • eaee
 • prime
 • euroins
 • q brokers logo1
 • nexusbrokers1
 • expert amtrust